Now showing items 1-1 of 1

    • Strategisk næringsplan for Svalbard. Version 2.0. 

      Grimstad, Hilde; Andreassen, Tore (Multiconsult, Tromso, Norway, 2017)
      Meld. St. 32 - Svalbardmeldinga - slår fast at de overordnede målene for norsk Svalbardpolitikk ligger fast. Dette innebærer at et av de viktigste hovedmålene er opprettholdelse av levedyktig og robust norsk familiesamfunn, ...